•  
  •  
 

Article Title

Kompozit Özlü Alüminyum İletkenlerin (ACCC) üretilmesi ve iletkenliğinin yükseltilmesi için yapılan çalışmalar

Abstract

Bu çalışmada kompozit özlü alüminyum iletkenlerin (ACCC) üretilmesi ve iletkenliğinin yükseltilmesi için yapılan işlemler araştırılmıştır Elektrik enerjisi taleplerinin büyümesiyle birlikte iletim hatlarının kapasitesinin ve etkinliğinin artırılması giderek önem kazanmaktadır. ACCC iletkeninin üretilmesinin temel nedeni geleneksel iletkenlerin dezavantajları göz önünde bulundurularak, artan enerji taleplerini karşılamaktır. Bu makale çalışmasında ACCC iletkeninin avantajları, yapılan testlerle desteklenerek anlatılacaktır. İletkenlik değeri yükseltilirken uygulanan ısıl işlemler, elde edilen ısıl işlem verileriyle yapay sinir ağları kullanılarak optimizasyon yapılması ve standartlarda geleneksel iletkenler için belirtilmeyen fakat ACCC iletkenler için minimum değeri belirtilen alüminyumun uzama değerlerinin yakalanması için kullanılan yöntemler anlatılacaktır. Ülkemizde son zamanlar da üretilmekte olan bu iletkenin yapısı, üretim süreci, standartlarda belirtilen değerlerin tutturulması sırasında yapılan testler ve uygulanan yöntemler üzerinde değerlendirmeler yapılacaktır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532393

Share

COinS