•  
  •  
 

Article Title

Sürekli mıknatıslı senkron motorun stator sargısı sarımlar arası kısa devre arızasının motor performansı üzerindeki etkilerin araştırılması

Abstract

Bu çalışmada, vektör kontrollü yüzeysel Sürekli Mıknatıslı Senkron Motorun (SMSM) stator sarımlar arası kısa devre arızasının motor performansına etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla motorun sağlıklı ve arızalı benzetim modelleri Matlab/Simulink’te oluşturulmuştur. Benzetim modelinde SMSM’nin statorunun tek fazında, sarımlar arasında %2, %12.5, %25 oranında kısa devre olması durumu için zaman domeninde üç farklı arıza analizi yapılmıştır. Aynı motorun sağlıklı durumu için oluşturulan benzetim modelinden elde edilen sonuçlar ile üç farklı arızalı durumda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Benzetim modelinde, sarımlar arası kısa devre arızasının artmasına paralel olarak motorun moment sinyalindeki salınımların arttığı görülmüştür. Aynı şekilde kısa devre arızalı motorun arızalı faz akımı kısa devre arıza şiddetinin artmasına bağlı olarak artmıştır. Bu da SMSM’nin aynı yük altında şebekeden daha çok akım çekmesine neden olmaktadır. Benzetim modelindeki aynı koşullar deneysel çalışmada da gerçekleştirilmiştir. Deneysel çalışmadan elde edilen sonuçlar ile benzetim modelinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneysel çalışmadan ve benzetim modelinden elde edilen sonuçlardan stator sargısı sarımlar arası kısa devre arızasının motor performansını düşürdüğü gözlenmiştir. Deneysel çalışmadan ve benzetim modelinden elde edilen sonuçlar makalede sunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532389

Share

COinS