•  
  •  
 

Article Title

Açık Kanal Akımlarında Su Yüzü Profilinin Bulanık SMRGT Yöntemiyle Modellenmesi

Abstract

Su yapılarının tasarımında açık kanal akımlarının serbest su yüzü profillerinin belirlenmesinin büyük bir önemi vardır. Her ne kadar son zamanlarda bulanık mantık esaslı birçok yöntem farklı hidrolik problemlerin modellenmesinde kullanıldığı görülse de bunlarda SMRGT kullanılmamıştır. Bu çalışmada, su yüzü profillerini modellemek için bulanık mantık esaslı ve literatürde yeni olan, SMRGT yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem için hazırlanan bir bilgisayar yazılımı kullanılış ve bu yöntemden elde edilen sonuçlar deneysel verilerle karşılaştırılırmıştır. Elde edilen sonuçların deneylerle uyumlu olduğu görülmüş ve yöntemin su yüzü profillerinin belirlenmesinde oldukça başarılı ve uygulanabilir olduğunu gösterilmiştir. Bu nedenle benzer çalışmalarda bu yöntemin kullanılması rahatlıkla önerilebilir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532632

Share

COinS