•  
  •  
 

Article Title

Kilis ili aylık sıcaklık ve yağış verileri trend analizi

Abstract

Hızla artan dünya nüfusu nedeniyle kişi başına düşen su miktarı azalmakta ve kirlilik oranı artmaktadır. Canlıların yaşam sıvısı olan su; hızlı nüfus artışı, bilinçsiz tüketim ve küresel ısınmanın da etkisiyle daha fazla kullanılmaktadır. Bu nedenle temiz su miktarı her geçen gün azalmaktadır. Meteorolojik parametreler su kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından önemli etmenlerdir. Sıcaklık ve yağışlarda meydana gelen değişimler tarımsal faaliyetlerin devamlılığı ve içme-kullanma suyu ihtiyacının karşılanabilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kilis il merkezinde bulunan 17262 numaralı meteoroloji istasyonu verileri kullanılmıştır. Veriler 1975-2016 yılları arası, yaklaşık olarak 41 yıllık bir periyodu kapsamaktadır. Aylık maksimum ve aylık ortalama sıcaklık verileri ile aylık toplam yağış verileri Mann-Kendall eğilim analizi testi kullanılarak incelenmişlerdir. Gidiş analizleri 0.05 ve 0.15 anlamlılık seviyelerine göre değerlendirilmiştir. Aylık maksimum sıcaklık verilerinde 0.05 anlamlılık seviyesinde Haziran ayında bir artış gözlenmiştir. Ortalama aylık sıcaklıklarda ise Nisan ayından Ağustos ayına kadar, Mayıs ayı hariç, artan bir eğilim olduğu görülmüştür. Aylık toplam yağış verileri için 0.05 anlamlılık seviyesine göre gidiş olmadığı tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532617

Share

COinS