•  
  •  
 

Article Title

Betonarme yapıların doğrusal olmayan analizinde yayılı plastisite modellerinin hassaslık analizi

Abstract

Yapıların ileri derece deprem analizlerinde, günümüze gelinceye kadar çok çeşitli lineer olmayan eleman modelleri sunulmuştur. Bu modelleri iki kategoride toplamak mümkündür: i)elemanın doğrusal olmayan deformasyonlarının bir bölgede toplanması, ve ii) bu özelliklerin eleman boyunca yayılı olması. Elastik olmayan özelliklerin belirli bir noktada toplanmış olduğu modellerde, lineer olmayan davranış, genellikle eleman uç noktalarına yakın yerlerde tanımlanmış plastik mafsallarda toplanırlar. Hızlı bilgisayarların hesaplarda kullanılmaya başlanması ile betonarme yapılarda plastik mafsallardaki kesit davranışlarını modellemek için kullanılan tek eksenli malzeme modellerinde fiber elemanlar kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle son 20 yılda bilgisayarların işlemci kapasitelerindeki artış, elastik olmayan özelliklerin eleman boyunca yayılı olduğu durumların fiber tabanlı olarak modellenmesini kolaylaştırmıştır. 90’lı yılların sonuna kadar, lineer olmayan çerçeve elemanların modellenmesinde deplasman tabanlı formülasyon çok yaygın olarak kullanılmaktaydı. Bu yöntem, elemanların enine ve eksenel deplasmanları için uygun enterpolasyon fonksiyonlarının kullanılmasına dayanmaktadır. Kuvvet tabanlı eleman formülleri, iç kuvvetlerin enterpolasyon fonksiyonlarına dayanır. Elemanlarda sabit eksenel kuvvet ve lineer olarak değişen eğilme momenti bulunduğunda, eleman denge durumunu karşılayan polinomları seçmek daha basittir Yapılan analizlerin doğru sonuca ulaşması için bir elemanı modellemekte kullanılacak alt eleman sayıları ve her eleman için uygulanacak entegrasyon nokta sayısının giderek artması analiz sürelerini oldukça arttırmaktadır. Bu bağlamda, analizlerin hangi elaman ve entegrasyon nokta sayısı kullanarak yeteri kadar doğru sonuca yaklaşılmasının sağlandığı ve analizlerin süresini kısaltarak makul bir hale getirilmesi önem kazanmıştır. Bu çalışmada, analiz süresinin kısaltılması için kabul edilebilir sonuçları veren sistem tasarımını seçmek için bir dizi hassaslık analizi yapılmıştır. Bu analizlerin neticesinde takip edecek diğer çalışmalarda kullanılmak üzere en uygun sistem tasarımında eleman bölüm sayısı, entegrasyon nokta sayısı ve deplasman mı yoksa kuvvet tabanlı formülasyon mu kullanılacağının seçilmesi amaçlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532601

Share

COinS