•  
  •  
 

Article Title

PCB Mikroşerit Dipol ve Monopol Antenlerin Kullanıldığı Çok Portlu Sistemlerde Metamalzeme ile Yalıtımın İyileştirilmesi

Abstract

Bu çalışmada, dipol ve monopol antenlerin bulunduğu iki portlu anten sistemlerindeki izolasyonun iyileştirilmesi gerçeklenmiştir. Bu amaç için 2.4GHz ve 6GHz frekanslarında çalışan dipol antenler ile 2.438GHz ve 1.706GHz frekanslarında çalışan monopol antenler tasarlanmış ve aralarındaki yalıtımı arttırmak için uygun metamalzeme yapısı tasarlanmıştır. Çok portlu sistemlerde antenlerin birbirini etkilemelerini önlemek için ya antenleri yeteri kadar birbirinden ayrık yerleştirmeli ya da aralarındaki izolasyon (yalıtım) iyileştirilmelidir. Ancak, çoğu uygulamada, birinci çözüm fiziksel alan gereksinimlerinden dolayı mümkün olmamaktadır. Bu yüzden daha etkin bir çözüm bulunmalı ve kullanılmalıdır. Bu çalışmada, metamalzeme tabanlı yapılar kullanılarak antenler arasındaki yalıtım olarak bilinen iletim parametresinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Tasarlanan yapı basit bir şekle sahip olup fazla bir yüzey alanı işgal etmemektedir. Buna ek olarak FIT (Finite Integration Technique) tabanlı ticari bir elektromanyetik simülasyon programı kullanılarak MTM yapısı varken ve yokken elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Antenlerin çalışma frekansına uygun tasarlanan yapıların izolasyon davranışını önemli miktarlarda arttırması bu sistemin mevcut ve yeni tasarlanacak anten sistemlerinde kullanımına imkan sağlayacak ve bunlardan daha iyi performans elde etmemizin önünü açacaktır. Başka bir açıdan bakılırsa bu yöntem anten minyatürizasyonu için farklı bir yaklaşım olarak başarılı sonuçlar vermektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532385

Share

COinS