•  
  •  
 

Article Title

İnşaat sektöründe iş kazaları ve alandaki iyileşmeleri etkileyen faktörlerin analizi

Abstract

Son yıllarda 200'e yakın yan sektörle birlikte ülkenin büyümesinde oldukça önemli bir rol oynayan ve bu alt sektörlerin ürettiği mal ve hizmete talep yaratan inşaat sektörü maalesef işleyiş sürecinde yaşanan iş kazalarıyla da adından sıkça söz ettirmektedir. İş kazası sebebiyle hayatını kaybedenlerin ortalama %32’si inşaat sektörü çalışanıdır diğer bir deyişle ülkemizde ölümle sonuçlanan üç iş kazasının biri inşaat sektöründe meydana gelmektedir. Yürürlüğe giren kanun ve beraberindeki yönetmelikler çalışanları işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından güvence altına almayı hedeflese de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan istatistik yıllıkları incelendiğinde iş kazalarının sıklık ve şiddetinde istenen istikrarlı iyileşme görülememektedir. Bu gerçekten yola çıkarak yapılan çalışmada inşaat sektörü ele alınarak Türk inşaat sektöründe meydana gelmiş iş kazaları incelenmiştir. Özellikle 6331 sayılı İş Güvenliği Kanunu yürürlüğe girdikten sonraki süreç için sektör analizi yapılmış, kanunun beraberinde getirdiği uygulamalar detaylı olarak değerlendirilmiştir. Türkiye genelinde il bazında iş kazası sebebiyle meydana gelen can kayıpları hesaplanarak haritalama çalışması yapılmıştır. Oluşturulan harita ülke profilini ortaya koyarak, ölümlü iş kazaları açısından bütün illerin bir arada yorumlanmasına olanak sağlamıştır. Yapılan sektör analizi sonrasında sistemin işleyişini zayıflattığı düşünülen hususlar detaylı olarak tartışılmıştır. Meydana gelen iş kazalarının tekrarlanmaması ve sistemin istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesi için çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışmanın sektör paydaşlarının işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532593

Share

COinS