•  
  •  
 

Article Title

Kazıklı radye temellerin oturma tahmini için yeni bir yöntem

Abstract

Literatürde kazıklı radye sistemlerin oturması için verilen ampirik formüller oturmayı sadece kaba bir yaklaşıklıkla tahmin edebilmektedir. Kazıklı radye sistemler için hassas oturma tahmini ancak 3-boyutlu sonlu elemanlar yöntemleri ile mümkün olmaktadır. Öte yandan sonlu elemanlar yöntemleri, formül tabanlı yaklaşımlara göre daha karmaşıktır ve bu yöntemlerin yürütülmesi için görece uzun bir süreye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreyi kısaltmak amacıyla, bu çalışma kapsamında, 3-boyutlu sonlu elemanlar tabanlı bir kazıklı radye temel oturma formülü tanıtılmış ve formül 2 adet vaka çalışmasına uygulanmıştır. Formül, kazık çapını, boyunu, sıklığını, yanal ve uç direncini; radye kalınlığını, yayılı yükü ve 5 adet zemin tabakasının zemin modülünü bünyesine almaktadır. 3-boyutlu sonlu elemanlar analizi kalitesinde sonuç veren kazıklı radye temel formülünün, kazıklı radye temel sistemlerinin optimize edilmesinde pratik bir çözüm sağlayacağı düşünülmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532436

Share

COinS