•  
  •  
 

Article Title

Kil-kum karışımlarının bazı geoteknik özellikleri

Abstract

Kil zeminlerde oluşabilecek şişme ve büzülme gibi farklı problemler çeşitli özellikteki kum ilaveleriyle bertaraf edilebilir. Bu çalışmada kullanılan bentonit kili farklı büyüklükteki yuvarlatılmış ve köşeli şekle sahip iki kum örneğiyle değişik oranlarda karıştırılmıştır. Örnek numuneler, kuru ağırlığın yüzdesi olarak %0-5-10-15-20 oranlarında eklenen 0.075-0.150 mm, ve 1.0-2.0 mm dane çapı aralıklarındaki kum ilaveleriyle hazırlanmıştır. Hazırlanan kum-kil karışımlarının optimum su muhtevasında sıkıştırılmaları durumunda kıvam limitleri ile şişme ve büzülme özelliklerindeki değişimler gözlenerek, bu değişimler ilave edilen kumların miktarı, şekil ve büyüklükleri açısından değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre, karışımlardaki kum oranı arttıkça plastik limit, büzülme ve şişme yüzdesi azalmıştır. Aynı şekil özelliğine sahip daha büyük kum daneleri ile hazırlanan karışımlara ait şişme ve büzülme yüzdesi ile plastik limit değerleri diğer karışımlara kıyasla daha yüksektir. Ayrıca, aynı dane çapındaki kumlarla hazırlanan karışımlardan köşeli kum örnekleri ile hazırlananlar daha yüksek plastik limit ile şişme ve büzülme yüzdesi değerlerine sahiptir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532434

Share

COinS