•  
  •  
 

Article Title

Gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorürde oluşan serbest radikallerin simülasyon metoduyla incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, gama ile ışınlanmış amantadin hidroklorür numunesinde oluşan serbest radikallerin kimyasal yapıları simülasyon programı kullanılarak elektron paramanyetik rezonans spektroskopisi yöntemiyle incelenmiştir. Işınlama sonrasında oluşan paramanyetik türlerin radyasyon duyarlılığını belirlemek maksadıyla, amantadin hidroklorür numunesine gama ışınları 1, 4, 7, 10 ve 15 kGy dozlarında oda sıcaklığında uygulanmıştır. Ɣ ışınına maruz kalmış olan amantadin hidroklorür numunesinin deneysel spektrumları incelendiğinde, merkezde güçlü bir sinyal (I2) ile bu güçlü sinyalin sol (I1) ve sağ tarafında (I3) zayıf sinyaller belirgin bir biçimde tespit edilmiştir. Işınlanmış numunenin doz-cevap eğrilerini tanımlayan en yakın matematiksel denklemler belirlenmiştir. Absorbe edilen radyasyon dozuyla sinyal şiddetleri arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Işınlama işleminin, numunenin raf ömrüne etkisini incelemek maksadıyla EPR sinyallerinin değişimi belirli aralıklarla oda sıcaklığında kaydedilmiştir. Kaydedilen spektrumlar incelendiğinde 150. gün sonunda bile tüm sinyallerin gözlenebildiği belirlenmiştir. Mikrodalga gücünün bir fonksiyonu olarak, sinyal şiddetleri, 295 K'de 0.01 ile 100 mW aralığında incelenmiştir. Gama ışınlaması ile indüklenen numunenin düşük ve yüksek sıcaklıktaki spektrumları kaydedilerek tepeden-tepeye sinyal şiddetleri ile serbest radikallerin sıcaklığa bağlı duyarlılıkları belirlenmiştir. Ayrıca, radikalin g değeri ve aşırı ince yapı sabitleri de hesaplanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532428

Share

COinS