•  
  •  
 

Article Title

Bina dış duvarlarının termofiziksel özelliklerinin ısı kazancına olan etkilerinin incelenmesi

Abstract

Binaların ısıtılması ve soğutulması için tüketilen enerjinin artmasıyla, ısıl performansı yüksek olan bina malzemelerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Isıl performans ise direk olarak malzemelerin termofiziksel özellikleri ile değişim göstermektedir. Her ne kadar literatürde her bir termofiziksel özelliğin ısıl performansa olan etkisi incelense de, bu özelliklerin birbiri arasındaki ilişkileri göz ardı edilerek sabit kabul edilmektedir. Halbuki gerçekte bu özellikler birbirleriyle değişmektedir. Bu amaca yönelik olarak; her bir termofiziksel özelliğin arasındaki ilişki deneysel yöntemle bulunarak, bu özelliklerin ısıl kazancına olan etkisi bu çalışmada incelenmiştir. Bu yüzden 102 beton duvar numunesi üretilmiş, bu numunelerin termofiziksel özellikleri ASTM ve EN standartlarına göre ölçülmüş ve birbirleri arasındaki ilişkiler denklemlerle tanımlanmıştır. Bina yapılarının termofiziksel özelliklerinin ısıl performanslarına olan etkisini incelemek amacıyla, yapıların ısı kazanç değerleri Kompleks Sonlu Fourier Dönüşümü (CFFT) tekniğinin ısı transfer problemine uygulanmasıyla hesaplanmıştır. Daha sonra MATLAB tabanlı bir bilgisayar programı kullanılarak herhangi bir termofiziksel özelliği belli olan bina duvar veya çatı yapılarının ısı kazançları kolaylıkla hesaplanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532426

Share

COinS