•  
  •  
 

Article Title

Gaz atomizasyonu yöntemi ile Al12Si tozu üretimi ve karakterizasyonu

Abstract

Bu çalışmada, gaz atomizasyonu yöntemi ile üretilen Al12Si alaşım tozunun şekli ve boyutu üzerine sabit sıcaklıkta, farklı nozul çaplarında ve farklı gaz basınçlarında deneysel çalışmalar yapılmıştır. Deneyler Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Laboratuvarında bulunan Gaz Atomizasyon Ünitesi’nde yapılmıştır. Deneyler 770 °C sabit sıcaklık, 2 ve 4 mm nozul çaplarında ve 6 farklı gaz basıncı (5-10-15-20-30-35 bar) uygulanarak yapılmıştır. Ergiyiği atomize etmek için argon gazı kullanılmıştır. Üretilen Al12Si tozlarının boyut ve şeklini belirleyebilmek için taramalı elektron mikroskobu (SEM) görüntüleri ve Elek analizi yöntemiyle toz boyut analizleri yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, nozul çapının küçülmesi ve gaz basıncının artmasıyla toz boyutunun küçüldüğü ve toz şeklinde genelinde ligament, damlamsı, çubuksu ve karmaşık şekilli olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen en ince tozların 2 mm nozul çapında 35 bar gaz basıncı ile olduğu gözlemlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532421

Share

COinS