•  
  •  
 

Article Title

Yalıtımın duvar içerisindeki farklı konumlarına göre yoğuşma analizi

Abstract

Bu çalışmada, farklı derece-gün bölgelerinde bulunan Elazığ, Adana, İstanbul ve Kars illerindeki binaların dış duvarlarında oluşan yoğuşma ve buhar difüzyonu 8 farklı duvar yapısı için analiz edilmiştir. Bunun için TS 825’in 2008 standardına göre Glaser grafik yöntemi ile MATLAB’da GUI ara yüzünü kullanarak bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Bu program ile yalıtım malzemesi tek tabaka, iki eşit ve üç eşit tabakalar halinde duvar içerisinde farklı konumlandırılarak duvardaki yoğuşma ve buharlaşma miktarları dört farklı il için hesaplanmıştır. Yapı malzemesi olarak beton, yalıtım malzemesi olarak ta poliüretan sert köpük seçilmiştir. 20 cm kalınlığında beton duvar içten 2 cm ve dıştan 3 cm kalınlığında sıva ile kaplanarak ve toplam yalıtım kalınlığı aynı olacak şekilde 8 farklı duvar modeli oluşturularak yoğuşma ve buharlaşma mikraları belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar toplam 3 cm ve 6 cm yalıtım kalınlıkları için tablolar halinde sunulmuş ve sonuçlar dört farklı il için yorumlanmıştır. Sonuç olarak en az yoğuşma miktarının sırasıyla içten, ortadan ve dıştan yalıtımlı duvar yapısında elde edildiği ikinci olarak da ortadan ve dıştan duvar yapısının, üçüncü olarak da sadece dıştan yalıtımlı duvar yapısında elde edildiği görülmüştür. Yoğuşma ve buharlaşma açısından en kötü duvar yapısının ise içten yalıtımlı duvarda daha sonra ise içten ve ortadan yalıtımlı duvar yapısında elde edildiği görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532420

Share

COinS