•  
  •  
 

Article Title

Deleminasyon içeren eğri eksenli kompozit kirişlerin titreşim davranışlarının incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, ankastre serbest sınır koşullarına sahip, delaminasyon içeren eğri eksenli kompozit kirişlerde titreşim davranışları sonlu elemanlar yöntemi ile incelenmiştir. ANSYS® sonlu elemanlar programı kullanılarak, dört farklı tabaka dizişilişine (0/30°, 0/45°, 0/60° ve 0/90°) ve iki farklı delaminasyon yerine (kenar delaminasyon ve orta delaminasyon) sahip eğri eksenli kompozit kirişler modellenmiş ve doğal frekansları araştırılmıştır. Modellenen kirişlerde yer alan delaminasyon bölgeleri doğrusal olmayan özellik taşıdığından, modellerde kontak elemanlar kullanılmış ve sonuçlara olan etkisi vurgulanmıştır. Geliştirilen sonlu elemanlar modeliyle kirişler üzerinde titreşim analizleri yapılmış ve hesaplanan doğal frekanslar literatürde mevcut sonuçlarla karşılaştırılarak uyumlu olduğu gösterilmiştir; böylece modelin doğrulanması yapılmıştır. Gerçekleştirilen sonlu elemanlar analiz sonuçlarına göre açılı-tabakalı kompozit kirişin delaminasyon oranı arttıkça, kirişin doğal frekans değerlerinin düştüğü görülmüştür. Ayrıca, kenar delaminasyon koşulundaki kirişlerin doğal frekanslarının, orta delaminasyon koşulundaki kirişlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. En yüksek doğal frekans değerleri 0/90° tabakalı kirişte elde edilirken, sırasıyla 0/30°, 0/45° ve 0/60° tabaka açılarına sahip kirişlerde doğal frekanslar değerlerinin düştüğü görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532419

Share

COinS