•  
  •  
 

Article Title

Bindirme bağlantılı kompozitlerin hasar davranışları üzerinde sıcak suyun etkisi

Abstract

Bu çalışmada örgülü cam fiber takviyeli epoksi kompozitler üzerinde sıcak suyun etkisi deneysel olarak araştırılmıştır. Tek ve çift tesirli yama ile tamiratı yapılmış kompozit numuneler, oda sıcaklığındaki musluk suyu ile 50 0C sıcaklıktaki musluk suyunun içerisinde 7 gün ve 21 gün süre ile bekletilmiştir. Bekleme süresi sonunda numunelerin nem emilim oranları hesaplanarak, karşılaştırılmıştır. Aynı zamanda bu iki farklı sıcaklıktaki suyun içerisinde bekletilen tek ve çift tesirli yama ile tamiratı yapılmış numunelerden elde edilen maksimum hasar yük değerleri, kuru haldeki numunelerden elde edilen maksimum hasar yük değerleri ile karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışmada, suda bekleme zamanı ve suyun sıcaklık derecesi arttığı zaman numunelerin nem emilim oranlarının arttığı ancak maksimum hasar yük değerlerinin düştüğü tespit edilmiştir. Ayrıca çift tesirli yamalı numunelerden elde edilen nem emilim miktarlarının ve maksimum hasar yük değerlerinin daha yüksek olduğu deneysel olarak elde edilmiştir. Oda sıcaklığındaki musluk suyunda 7 gün boyunca bekletilen çift tesirli yamalı numunelerin nem emilim miktarlarının, aynı sürede, aynı şartlarda bekletilen tek tesirli yamalı numunelerin nem emilim miktarlarına göre %2,52 oranında artış sağladığı ölçülmüştür. Bunun yanında tek tesirli yamalı numunelerin 50 0C sıcaklıktaki musluk suyunun içerisinde 21 gün bekletildikten sonra elde edilen maksimum hasar yük değerlerinin aynı şartlarda ve sürede bekletilen çift tesirli numunelerden elde edilen maksimum hasar yük değerlerine göre %14,94 oranında düşük olduğu tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532417

Share

COinS