•  
  •  
 

Article Title

Nesnelerin İnterneti (IoT) ile Akıllı Sınıf ve Öğrenci Takip Sistemi Tasarımı

Abstract

Bu makalede, süreklilik içerisinde gelişen ve yenilenen teknolojinin imkânlarından yararlanarak, okul veya eğitim kurumları bünyesinde öğrenci takibini ve yoklamasını kontrol eden ayrıca Akıllı Sınıf adı altında sınıfın yönetimini yetkili personellere teslim eden bir “Akıllı Sınıf ve Öğrenci Takip Sistemi” tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Geliştirilen sistemde iki farklı proje gerçekleştirilmiştir. “Akıllı Sınıf” ile eğitim kurumunda yer alan sınıfların platform bağımsız (mobil, bilgisayar, tablet vb.) yönetilmesi; “Öğrenci Takip Sistemi” ile elektronik ortamda yoklama alınması amaçlanmaktadır. Proje geliştirilirken bilişim ve akademik alanda popülerliği ile öne çıkan “Nesnelerin İnterneti (IoT - Internet of Things)” altyapısı kullanılmıştır. Sistem içerisinde haberleşme ağı ve nesne etkileşimi olan bir yapı tasarlanmıştır. Çalışma yazılım ve donanım olmak üzere iki farklı aşamadan oluşmaktadır. Yazılım aşamasında öğrenci otomasyonu benzeri bir sistem geliştirilmiştir. Donanım aşamasında ise, Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification, RFID) etiketi içeren öğrenci kimlik kartları ile beraber parmak izi de alınarak ders yoklamalarında e-imza uygulaması yapabilen, sınıfın kapısını açabilen ve ışıklarını kontrol edebilen elektronik bir sistem oluşturulmuştur. Geliştirilen web sayfası online olarak çalışan bir sunucu tarafından yayınlanmıştır. Arduino’lar tüm sınıfları kendi içerisinde organize ederek online sunucu ile ilişkisini kuran yerel bir sunucu olan Raspberry Pi sistemine bağlanmıştır. Bu ilişki bulut sistemi ile farklı bir güvenlik katmanından geçirilerek kurulmuştur. Kullanıcı şifrelerini güvende tutmak için RSA, MD5 gibi kripto algoritmaları sistem içerisinde etkin bir şekilde kullanılmıştır. Geliştirilen proje şu anda “www.firatots.com” sayfasında online olarak hizmet vermektedir. Proje tek bir bütün olarak değerlendirildiğinde akıllı sınıf kavramı yani sınıf yönetimi ve projenin teknik altyapısı bir bütün hale getirildiğinde, Türkiye’de geliştirilmiş ilk proje örneğini göstermektedir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/532378

Share

COinS