•  
  •  
 

Article Title

MAVİ ŞEHİRLER: Su ve Atık ile Avrupa Akıllı Şehir Stratejisinin Entegrasyonu: Mavi ve Sarı Ayak İzi Kavramlarının İstanbul için Uygulaması

Abstract

Çevresel sürdürülebilirliği arttırmayı amaçlayan “Akıllı Şehir” yaklaşımı son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde önem kazanmaktadır. Bu kapsamda, su kaynaklarının korunarak çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması için “Akıllı Şehir” yaklaşımı faydalı olmaktadır. Bu anlamda, Akıllı Şehirler su, atık, altyapı, sağlık, güvenlik, çevre, enerji ve ulaşım gibi alanlarda gelişmiş bir kent bilgi sistemine sahip şehirler olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, İstanbul Üniversitesi’nin paydaş olarak yer aldığı Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı kapsamında desteklenen projenin İstanbul saha çalışması yer almaktadır. “Akıllı Şehirler için Mavi Ayak İzi: EIP Akıllı Şehirler ve Topluluklar çerçevesinde Su ve Atık Sektörlerinin Entegrasyonu için bir Yöntem (Mavi Şehirler)” adlı proje kapsamında şehirler için Mavi Ayak İzi ve Sarı Ayak İzi kavramları oluşturulmuştur. Daha sonra 4 pilot şehir seçilerek her şehir için Mavi Ayak İzi ve Sarı Ayak İzi puanları hesaplanmıştır. Ayrıca her şehirde uygulanan çözümler incelenmiştir. Bu sayede iyi durumda olan yani ayak izi değerleri yüksek olan şehirlerdeki uygulamalar diğer şehirler için örnek teşkil etmiştir. Bu çalışmada Mavi Ayak İzi ve Sarı Ayak İzi kavramları anlatılmış ve projede yer alan İstanbul şehri için elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453957

Share

COinS