•  
  •  
 

Article Title

Destekleyici Şebeke Tasarımı

Abstract

Suyun elde edilmesi kadar, mevcut suyun kullanım alanına kadar taşınması da büyük önem arz etmektedir. Kaynağından alınan temiz ve yeterli miktardaki su mümkün mertebe aynı miktarda ve kalitede kullanım alanına ulaşmalıdır. Bu amaca ulaşmak için şebeke hatlarının basınç ve hız değerlerine uygun boru malzemesi ve boru çapı ile taşınması gerekir. Boru şebekelerinin hesap debilerinin tasarımında dal ve şebeke ağ yöntemleri kullanılmaktadır. Dal yönteminde her düğüm noktasına yalnız bir borudan (yönden) debi gelir. Dal sisteminde tek borudan beslenme olduğu için taşıyıcı boruda meydana gelen herhangi bir arıza borunun mansabında bulunan tüm düğüm nokta/noktalarında suyun kesilmesine neden olur. Şebeke ağı sisteminde bazı düğüm noktalarına iki veya daha fazla borudan debi beslemesi mevcuttur. Borulardan birinde meydana gelen arızadan dolayı diğer yönden besleyen boru şebekeyi uygun tasarlanırsa limit su hızı değerleri içinde besleyebilir. Ancak literatürde şebekenin bu avantajından faydalanmaktansa şebeke ekonomik tasarlanmaya çalışılır. Eğer ekonomik tasarlanmak isteniyorsa tek yönden besleme olduğundan dal sistemi en ekonomik çözümdür. Bu çalışmada şebeke ağ sisteminin destekleyici özelliğini yitirmeden en ergonomik tasarımının nasıl yapılacağı üzerinde durulmuş ve destekleyici şebeke ağ yöntemine göre tasarım yapılmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453700

Share

COinS