•  
  •  
 

Article Title

Diyarbakır içme suyu şebekesindeki su kayıplarını önlemek için hidrolik yöntem geliştirme

Abstract

Bu çalışmada, Diyarbakır Şehri içme suyu şebekesindeki kayıpların bir hidrolik çalışma yöntemi (metodu) ile belirlenmesi ve bu kayıpların önlenmesine yönelik daha somut ve etkili çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmektedir. Bu amaçla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Merkez ilçelerinin (Sur, Bağlar, Yenişehir ve Kayapınar) içme suyu şebeke ve abone boru metrajları, nüfus, abone sayıları ve abone türleri (meskenler, ticarethaneler, resmi kurumlar ve umuma açık yerler) gibi parametreler dikkate alınarak; çalışmanın uygulama bölümünde, SCADA (Supervisory Control and Data Acquisiton), Abone Bilgi Sistemi (ABS) ve Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) bir arada kullanılarak geliştirilen yeni yöntem (metod) pilot bölgeler olarak seçilen ve Diyarbakır İli CBS’nde Şehitler-1 (ŞE-1) ve Şehitler-2 (ŞE-2) olarak isimlendirilen bölgelere uygulanarak şebekedeki kayıplar tespit edilmiştir. Diğer taraftan, bu çalışmada seçilen pilot bölgeler için geliştirilen bu yöntemin daha sonra genelleştirilerek herhangi bir içme suyu şebekeye uygulanabilirliği de ortaya konulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453691

Share

COinS