•  
  •  
 

Article Title

Anahtarlamalı akış-grafı yöntemiyle DA-DA düşürücü dönüştürücünün doğrusal olmayan modeli ve benzetimi

Abstract

Bu makalede, anahtarlamalı akış-grafı (AAG) yöntemi kullanılarak sürekli akım modunda çalışan DA-DA düşürücü dönüştürücünün doğrusal olmayan modelinin çıkarımı sunulmaktadır. Bu yöntem durum-uzayı ortalaması kavramını kullanır ve çıkarılan model, dönüştürücünün kapalı-çevrim denetleyicisinin tasarımında kullanılabilir. Anahtarlamalı devreler doğrusal olmayan dinamik sistemlerdir ve sürekli akım modunda çalışırken 2 doğrusal alt-devre içerirler. Dönüştürücüdeki anahtar sabit ya da değişken frekansla çalışırken sistemi bu iki doğrusal devre yapısından birinden diğerine değiştirir. Her iki alt-devrenin işaret akış-grafının çıkarılmasından sonra anahtarlamalı dalları kullanarak birbirleriyle ilişkilendirilmesi anahtarlamalı akış-grafı yönteminin özünü oluşturur. AAG yöntemiyle anahtarlamalı bir devrenin hem büyük-işaret, hem küçük-işaret hem de kararlı-hal modellerini birlikte elde etmek mümkündür ve daha yüksek dereceden güç elektroniği devrelerinin modellenmesi için de kullanılabilir. Büyük işaret modeli, anahtarlamalı dönüştürücünün global davranışının incelenmesine ve dönüştürücünün tasarlanacağı bir kararlı çalışma noktasının belirlenmesine olanak sağlar. Kalıcı-hal modeli, verimin hesaplanması, girişten-çıkışa DA kazancı ya da diğer kalıcı-hal özelliklerinin belirlenmesinde faydalı olan kalıcı-hal ilişkilerini verir. Küçük-işaret modeli ise girişten-çıkışa kazanç, denetimden-çıkışa kazanç, giriş ve çıkış empedansları gibi rastgele bir değişkenden bir başka değişkene transfer fonksiyonlarını verir. Modeli doğrulamak için DA-DA düşürücü dönüştürücünün anahtarlamalı devresinin ve doğrusal olmayan modelinin PSIM yazılım paketi ile benzetimleri yapılmıştır. PSIM benzetim sonuçları modelden alınan cevapların anahtarlamalı devrenin cevaplarına tam olarak benzediğini göstermektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452625

Share

COinS