•  
  •  
 

Article Title

Yemek Atığı ve İnek Dışkısı Karışımından İki Kademeli Anaerobik Sistem ile Biyoenerji Üretimi

Abstract

Bu çalışmada İnek Dışkısı (İD) ve Yemek Atığı (YA) karışımının metan ve hidrojen üretimini sağlayacak iki kademeli anaerobik sistemde, biyoenerji üretim performansı incelenmiştir. İD ve YA’nın ayrı çürütülmesinde gözlenecek olumsuz bileşenler, karışımda dengelenerek biyobozunurluk açısından olumlu hale getirilmiştir. Bu amaçla, seri bağlı iki reaktör yarı-kesikli besleme ile üç farklı toplam katı konsantrasyonda (%2.3, 3.3 ve 6.5) çalıştırılmıştır. İlk kademesinde hidrojen reaktörü70°C’de ikinci kademesinde metan reaktörü ise 35°C’de işletilmiştir. En yüksek hidrojen üretim verimi %6.5 katı madde konsantrasyonunda 56.5 L/kg TUKM ile gözlenirken en yüksek metan üretimi %3.3 katı madde konsantrasyonunda 233.7 L/kg TUKM olarak gözlenmiştir. Literatürde daha yüksek biyogaz üretim değerlerinin de olmasına karşın bu çalışmada İD ve YA’nın birlikte ardışık hidrojen ve metan üretiminde kullanılmasının verimli olduğunu göstermiştir. Farklı karakterizasyona sahip İD ve YA’nın birlikte çürütülmesi ile YA’nın tek başına çürütülmesinde gözlenebilecek Uçucu Yağ Asitleri (UYA) birikimi önlenmiştir. Organik yüklemedeki salınımlara karşı da daha iyi dengeleme ve koruma sağlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453303

Share

COinS