•  
  •  
 

Article Title

Killi zeminlerin polimerik metil difenil izosiyanat sıvı polimeri ile iyileştirilmesi

Abstract

Zemin iyileştirme yöntemleri, gelişen şehirleşme ve endüstrileşme sonucunda daha çok alan kullanımına ihtiyaç duyulması nedeniyle gün geçtikçe uygulamada tercih edilen metotlardan biri haline gelmiştir. Bir diğer tercih sebebi ise yeni geliştirilen metot ve malzemeler ile geleneksel yöntemlere göre daha ekonomik ve hızlı çözümlerin elde edilebilmesidir. Kimyasal stabilizasyon, kimyasal stabilizörlerin son yıllarda gelişen polimer endüstrisi sayesinde zemin iyileştirme uygulamalarında kullanımı, gerçekleştirilen uygulamaların ekonomik oluşu, kolay uygulanabilirlik ve erken dayanım kazanma nedenleri ile tercih edilen metotlardan biri haline gelmiştir. Gerçekleştirilen çalışmada yerli üreticilerden temin edilen sıvı haldeki polimerik metil difenil izosiyanat polimerinin, kaolin kilinin mühendislik özellikleri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Polimerik metil difenil izosiyanat sıvı polimeri optimum su muhtevasında sıkıştırılmış kaolin numuneler içerisine farklı oranlarda eklenerek serbest basınç dayanımlarındaki değişimler değerlendirilmiştir. Sıvı polimer yüzde 3, 6, 9 ve 12 oranlarında numunelere optimum su muhtevasını geçmeyecek şekilde, su ile yer değiştirerek eklenmiş ve hazırlanan polimer katkılı numuneler 3, 7, 14 ve 28 gün boyunca küre tabii tutulmuşlardır. Kür süresi sonunda farklı katkı oranlarına sahip numuneler serbest basınç testlerine tabii tutulmuş, polimer katkı oranı ve kür süresi arttıkça dayanımlarda kayda değer miktarda artışlar tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453302

Share

COinS