•  
  •  
 

Article Title

15 Temmuz Şehitler Köprüsü yeni ve eski askı kablosu düzenlemelerinin karşılaştırmalı yapısal analizi

Abstract

1973’den beri İstanbul’un trafik yükünün büyük bir kısmını taşıyan, tamamı çelik kutu kesitli bir asma köprü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsün’de, 2015/2016 yılları arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı bir yenileme ve tadilat işlemiyle orijinal çapraz askı düzeni kaldırılarak düz askı sistemine geçilmiştir. Kaynaklarda eski çapraz sistem üzerine yapısal analiz alanında hemen her yönden (statik, sıcaklık değişimi, serbest titreşim, deprem) birçok çalışma bulunurken yeni düzen için bir çalışma henüz görülmüş değildir. Bu çalışmada eski ve yeni düzen için, geçmiş modellerde görülmeyen realist bir yaklaşım çerçevesinde 3 boyutlu bir sonlu eleman modeli oluşturulmuştur. Geliştirilen model kule ve tabliyedeki rijitleştirici levhalardan, ana kablolunun semerler üzerinden sürekli olarak geçirilmesi ve sürtünmeli temasına, plastik malzeme modeli kullanılmasından mafsal davranışı içeren gerçekçi mesnet koşullarına kadar birçok ince detay içermektedir. Bu 3 boyutlu model ile eski ve yeni düzen için köprü üzerindeki trafik yüküne, termal etkilere bağlı olarak kablo kuvvetlerindeki ve serbest titreşim frekansındaki değişimler incelenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453300

Share

COinS