•  
  •  
 

Article Title

Skoria agregası ile yüksek dayanımlı yarı hafif beton üretim olanakları

Abstract

Bu çalışmada, skoria agregası ile hem katkısız hem de hiper akışkanlaştırıcı katkılı ‘yüksek dayanımlı yarı hafif beton’ üretim olanakları araştırılmıştır. Bu amaçla, bileşenlerinin oranları farklı olan altı katkısız ve dokuz hiper akışkanlaştırıcı katkılı ‘skoria agregalı beton karışımı’ hazırlanmış, bu beton karışımları ile de test numuneleri hazırlanmıştır. Hazırlanan test numunelerinin basınç dayanımı ve etüv kurusu yoğunluğu değerleri ise ilgili Türk standartlarındaki prosedürler izlenerek belirlenmiştir. Yapılan testlerin sonucunda; skoria agregası ile - katkısız basınç dayanımı değerleri (44.09-50.99) MPa, etüv kurusu yoğunluğu değerleri (1.93-2.03) Mg/m3 aralığında olan, - hiper akışkanlaştırıcı katkılı ise basınç dayanımı değerleri (56.21-66.26) MPa, etüv kurusu yoğunluğu değerleri (2.03-2.11) Mg/m3 aralığında olan ‘yüksek dayanımlı yarı hafif beton’ üretmenin mümkün olduğu görülmüştür. Hiper akışkanlaştırıcı katkı, sabit tutulan çimento dozajı için yüksek oranda su indirgemeye olanak vererek basınç dayanımı değerlerinin ortalaması %22.18, etüv kurusu yoğunluğu değerlerinin ortalaması ise %4.81 daha fazla olan ‘yüksek dayanımlı yarı hafif beton’ üretilebilmesini sağlamıştır. Çalışma kapsamında kullanılan skoria agregası, girintili çıkıntılı biçimi, pürüzlü yüzeyi, puzolanik etki yaratan kimyasal yapısı ve hafif bir agregaya göre yüksek yoğunluğu ve dayanımı ile yüksek basınç dayanımı değerleri elde edilebilmesine, normal agregadan daha düşük olan yoğunluğu ile de yarı hafif beton üretilebilmesine imkân vermiştir. Bu bağlamda, çalışma için seçilen skoria agregasının, ‘yüksek dayanımlı yarı hafif beton’ üretimi için çok uygun fiziksel ve kimyasal özellikleri olduğu düşünülmektedir. Deneyler sonucunda elde edilen değerler, bu yargıyı desteklemektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453171

Share

COinS