•  
  •  
 

Article Title

Şev stabilitesi problemlerinin sayısal analizler ile karşılaştırılmalı çözümü

Abstract

Bu çalışma kapsamında, iki farklı bilgisayar yazılımı kullanılarak, şev stabilitesi problemleri karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Seçilen problem, içinde kazı, üniform yüklü alan ve ankraj desteklerinin yer aldığı inşaat aşamalarını içermektedir. Karşılaştırmalar, literatürde kabul görmüş şev stabilitesi tahkikinde kullanılan analitik yöntemleri baz alan GEO5 yazılımı ve sonlu elemanlar yöntemine dayanan 2 boyutlu PLAXIS yazılımından elde edilen sonuçlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, kaymaya karşı güvenlik sayısı ve kayma yüzeyinin yeri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Geo5 yazılımından elde edilen güvenlik sayıları, İsveç Dilim, Bishop, Janbu, Morgenstern ve Price, Spencer vb. yaklaşımlar için ayrı ayrı hesaplanırken, Plaxis 2D yazılımından elde edilen sonuçlar mukavemet azaltma yönteminden elde edilmiştir. Ayrıca; Plaxis analizlerinde uygulanan mukavemet azaltma işleminin her aşamasında, mevcut sonlu eleman ağının güncelleştirilmesi durumu da bu çalışma kapsamında araştırılmıştır. İnşaat aşaması ve yapısal eleman desteğinin olmadığı modelde, ağ güncellemesi yapılmasının şevin güvenlik sayısı üzerinde %2 gibi küçük bir fark ortaya çıkardığı dolayısıyla, ağ güncellemesi seçeneğinin kullanılmasının şevin güvenlik sayısı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Ancak; inşaat aşamalarının dikkate alındığı ve yapısal elemanların tanımlandığı problemlerde, ağ güncellemesi yapılmadığında elde edilen güvenlik sayıları, limit denge yöntemlerinin çok daha altında kalmıştır. Güvenlik sayısı kadar şevin kayma yüzeyleri de ağ güncellemesi seçeneğinden etkilenmektedir. Ağ güncellemesi yapılmadığında ortaya çıkan en elverişsiz kayma yüzeyleri, Geo5 yazılımından elde edilen sonuçlardan oldukça farklıdır. Bununla birlikte, inşaat aşamalarının dikkate alındığı problemlerin ağ güncellemesi yapılarak çözülmesi durumunda elde edilen güvenlik sayıları ve kayma yüzeylerinin, Geo5 yazılımından elde edilen sonuçlarla oldukça uyumlu olduğu görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453168

Share

COinS