•  
  •  
 

Article Title

Atık floresan lambalardan cıva geri kazanımı

Abstract

Her yıl binlerce yeni floresan lamba takıldığında, neredeyse aynı sayıda lamba çöpe atılmaktadır ve her geçen gün, bu lambaların bertaraf işlemleri için sorunlar artmaktadır. Ülkemizde yürürlükte olan “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uyarınca, atık floresan lambaları geri kazanmak zorunluluğu vardır. Floresan lambaların geri kazanımında amaç hem tehlikeli atıkların uygun şekilde uzaklaştırılması hem de kaynakların (cam, metal, fosfor tozu vb.) geri kazanımıdır. Bu çalışma kapsamında, yeni ve atık floresan lambaların parçalama ve tartım işlemleri ve bu lambalarda bulunan fosfor tozunda cıva içerik analizleri gerçekleştirilmiştir. Fosfor tozunda absorbe olmuş cıva içeriği açısından yeni lambalardan T8 – 18W, T8 – 36W’tan daha yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı zamanda, atık lambalardan T8 – 18W, T8 – 36 W’ tan daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Yeni T8 18W ve 36W lambaların fosfor tozundaki cıva miktarı sırasıyla 1010 μg/lamba ve 820 μg/lamba, eski T8 18W ve 36W lambaların fosfor tozundaki cıva miktarı ise sırasıyla 870 μg/lamba ve 665 μg/lamba olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, floresan lambanın kullanımı sonucunda fosfor tozunda bulunan cıva miktarında yaklaşık % 15’lik bir azalma tespit edilmiştir. Bu azalmanın, lambanın çalışma süresi içerisinde cıvanın cam matrisi ve diğer bölümlere yapıştığı düşünülmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453162

Share

COinS