•  
  •  
 

Article Title

Şevlere gömülü ankraj plakalarının çekme kapasitesinin deneysel olarak incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, ankraj plakalarının çekme davranışı şevli ve şevsiz kum zeminlere gömülü olması durumunda araştırılmıştır. Deneylerde kare geometride ankraj plakaları kullanılmıştır. Deneylerde şev açısı 30° alınıp şev yüksekliği sabit tutulmuştur. Model deneylerde, ankrajın gömülme oranı, kum sıkılığı ve ankrajın şev tepesine olan uzaklığının çekme kapasitesi üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Şevsiz zeminde yapılan deneylerde ankrajın gömülme derinliğinin ve zemin sıkılığının çekme kapasitesini önemli mertebelerde etkilediği görülmüştür. Gömülme derinliği ve zemin sıkılığının artmasıyla çekme kapasitesinde artışlar görülmüştür. Benzer sonuçlar şevli durumda da görülmüş olup, ayrıca ankrajın şev tepesinden uzaklaşması ile birlikte çekme kapasitesinin arttığı ve şevsiz durumdaki çekme kapasitesine yaklaştığı belirlenmiştir

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453159

Share

COinS