•  
  •  
 

Article Title

154/33,6 kV Malatya1 Trafo Merkezinde Aşırı Akım Röle Koordinasyonu Benzetimi

Abstract

Elektrik enerjisi, üretim, iletim, dağıtım aşamalarından geçerek tüketiciye ulaşır. Enerjinin tüketicilere ulaştırılması aşamalarında süreklilik oldukça önemlidir. Enerjinin bu sürekliliği koruma teçhizatları ile sağlanır. Bu geçişlerde koruma teçhizatları arasında koruma koordinasyonu çok önemlidir. Koruma koordinasyonu, enerji üretim/iletim/dağıtım teçhizatlarının, emniyetli bir şekilde işletme şartları içinde çalışmasını sağlayarak önceden belirlenmiş işletme şartları dışına çıkan bölümü güç sisteminden ayıran işlemlerin tamamıdır. Bu yüzden güç sistemlerinde seçici bir koruma koordinasyonunu sağlamak enerji sürekliliği için şarttır. Seçici koruma sağlayarak güç sisteminin belirli bir bölümünde meydana gelen arızayı sadece arızanın olduğu bölgede sınırlı tutarak güç sistemden ayırırız. Bu çalışmada: Koruma konularından biri olan, aşırı akım röle koordinasyonu konusu üzerinde durulmuştur, 154/33,6 kV bir trafo merkezinde aşırı akım röle koordinasyonunun modeli oluşturularak benzetimi yapılmıştır. Güç sisteminin modellenmesi ve aşırı akım röle koordinasyonu analizinde DigSilent adlı güç sistemleri analiz programı kullanılmıştır. 154/33,6 kV bir trafo merkezinde aşırı akım rölelerinin, arıza başlatma akım değerlerinin ayarlanması ve bu arıza başlatma akımlarının ne kadar zamanda kesme emri vereceğinin ayarlanması detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Ayrıca kısa devre arıza analizi sonucu bulunan akım değerlerin, röle kesme emri zamanı ayarında nasıl kullanıldığı gösterilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452617

Share

COinS