•  
  •  
 

Article Title

Kralkızı-Dicle sulama tünellerinin yapımında karşılaşılan sorunlar ve uygulanan çözümler

Abstract

Bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) projesi kapsamında bulunan Kralkızı-Dicle Cazibe Sulaması 4. Kısım içinde yer alan T1 ve T2 sulama tünellerinin yapımı incelenmiştir. Yapılan jeoteknik etüt çalışmalarının tünel ortamını yansıtmaması nedeniyle ilk olarak açılan T1 tünelinde; göçük, akma, taban kabarması, yanal kapanma problemleri yaşanmıştır. Bunun sonucunda bekleme süresi ve maliyet artışı olmuştur. Çalışma kapsamında, tünel açımı esnasında elde edilen verilere de dayanılarak T1 tünelinde yaşanan problemlerin aşılmasında kullanılan yöntemler ve alınan önlemler ayrıntılı olarak açıklanmıştır. T1 tünelinde kazanılan deneyimden sonra açılan T2 tünelinde alınan önlemler sayesinde ilerleme hızı artmış, T1 tünelinde yaşanan sorunlar bertaraf edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452944

Share

COinS