•  
  •  
 

Article Title

T/M yöntemiyle üretilmiş Mg-Ti alaşımının difüzyon kaynağı ile birleştirilmesine aratabakanın etkisi

Abstract

Titanyum ve magnezyum gibi hafif malzemelerin, havacılık, tıbbi implantlar ve hafif yapı gibi çeşitli teknik uygulamalarda çok önemli olduğu iyi bilinmektedir. Magnezyum otomotiv, uzay ve havacılık sektöründe, düşük yoğunluğu ve yüksek özgül ısı kapasitesi nedeniyle kullanımı gittikçe artmaktadır. Bütün stabil metallerin en hafiflerinden biri olması nedeniyle özellikle tercih edilmektedir. Magnezyum ve alaşımlarının kaynağı, endüstrilerdeki artan uygulamaları nedeniyle önemli bir konudur. Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiş Mg-Ti alaşımının katı faz difüzyon kaynağı ile birleştirilebilirliği ve birleşmeye ara tabakanın etkisi araştırılmıştır. Difüzyon kaynağı ile birleştirilmiş numuneler mikroskop ile incelenmiş ve birleşme bölgesinde oluşabilecek difüzyon analiz edilmiştir. Elde edilen numuneler argon atmosferli fırında 450 ºC sıcaklıkta 60 dk. sinterlenerek difüzyon kaynağına uygun hale getirilmiştir. Numuneler; 500, 520 ve 540 oC sıcaklıklarda, 75 dakika süreyle, 5MPa basınç altında argon gazı atmosferinde, ara tabakasız ve Alüminyum ara tabaka kullanılarak difüzyon kaynağı tekniğiyle birleştirilmiştir. Kaynak sonrası numuneye uygulanan kuvvet ve basınç sonrası numunelerin birbirinden ayrılmadığı gözlemlenmiştir. Numunelerin kaynak bölgesi optik mikroskopla, incelenmiş ve difüzyon alanındaki alüminyum ara tabakanın dağılımı gözlenmiştir. Belirlenen sıcaklıkta birleştirilen numunede ana malzemelerde (Mg-Ti) belirli aralıklarda değişen oranlarda Al ara tabaka difüzyonu izlenmiştir. Sonuç olarak toz metalürjisi ile üretilen Mg-Ti alaşımının belirli sıcaklıkta ve bekleme süresinde argon gazı altında difüzyon kaynak yöntemiyle uygun bir şekilde birleştirilebileceği görülmüştür.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452896

Share

COinS