•  
  •  
 

Article Title

Farklı kesme parametreleriyle AISI 1040 çeliğin tornalanmasında oluşan titreşimlerin ve yüzey pürüzlülüğün incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada AISI 1040 çeliğin soğutma sıvısı kullanılmadan farklı kesme parametreleriyle (kesme hızı, ilerleme oranı ve kesme derinliği) tornalanmasında kesme takımında oluşan titreşimler ivmeölçer ile ölçülerek bilgisayar ortamında labview programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Ayrıca işlem sonunda yüzey pürüzlülük de ölçülmüştür. Elde edilen veriler ile yüzey pürüzlülüğünün titreşimle etkileşimi incelenmiş ve minimum titreşim ve yüzey pürüzlülüğü elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuçlara incelendiğinde, titreşimin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığı görülmüştür. Bu durumda titreşimin yüzey pürüzlülüğüne negatif etkisi olduğu anlaşılmaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452890

Share

COinS