•  
  •  
 

Article Title

Kömür yakıtlı bir soba/kazanın performans ve emisyonlarının farklı baca çekiş ve yükleme şartlarında deneysel incelenmesi

Abstract

Son yıllarda sanayi ve konutlarda kullanılan enerji kaynağının büyük çoğunluğunun ithal olması, araştırmacıları eldeki kaynakları daha verimli kullanmaya ve ülkemizde bulunan doğal kaynaklardan biri olan kömürün kullanımını arttırmaya yönlendirmiştir. Bu deneysel çalışmada kömür yakıtlı ev tipi bir soba/kazanın farklı baca çekiş ve yükleme durumlarında yakıt tüketimi, CO2, CO, NOx emisyonları, baca gazı çıkış sıcaklığı ve ısıl verim değerleri belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda en iyi kazan veriminin minimum yükleme olan 10 kg ve minimum baca çekişi olan 20 Pa durumunda elde edildiği tespit edilmiştir. Ayrıca CO ve NOx emisyonları da % 13 O2 durumuna göre referans alınarak hesaplandığında en düşük değerlerin en düşük yükleme ve en düşük baca çekiş durumlarında olduğu belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452868

Share

COinS