•  
  •  
 

Article Title

X55NiCrMoV7 takım çeliğine Co-esaslı sert kaplamanın aşınma dayanımının incelenmesi

Abstract

Sıcak dövme kalıpları ziraat, madencilik, kimya ve çelik işleme sektörü gibi birçok sektörde kullanılırlar. Bu kalıplarda en sık karşılaşılan hasar türleri aşınma, yorulma ve deformasyondur. Sert kaplamalar yeni parçaların aşınma direncini artırmak üzere kullanılabileceği gibi, aşınmış yüzeylerin tamiri için de kullanılabilmektedir. Bu yöntemin tercih edilmesinin en önemli nedeni, hasar gören kalıbın yeniden üretilme maliyetine kıyasla sert kaplama ile güçlendirilme maliyetinin daha düşük olmasıdır. Sert kaplama işlemi için farklı türde elektrotlar mevcuttur. Fe esaslı, Co esaslı ve Ni esaslı elektrotlar bunlardan bazılarıdır. Piyasada Fe esaslı elektrotlara kıyasla nispeten daha pahalı olan Co esaslı elektrotlar bütün aşınma türlerine karşı iyi direnç göstermeleri nedeniyle tercih edilirler. Yaptığımız çalışmada TIG kaynak metoduyla, X55NiCrMoV7 isimli takım çeliğinin yüzeyine, Co esaslı elektrot ile sert dolgu yapılmıştır. Kaynak işlemi sonrası optik mikroskopta mikroyapı incelemesi, SEM incelemesi, EDS analizi, XRD analizi, sertlik testi ve aşınma testi yapılmıştır. Bütün bu çalışmalar oda sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Aşınma testi “pin on disk” metodu kullanılarak yapılmıştır. Analizler ve testler sonucunda elde edilen veriler, daha önce yapılan çalışmalardaki veriler ile karşılaştırılarak yorumlanmıştır. Dolgu malzemesi ve takım çeliği yakın sertlik değerleri gösterirken, dolgu malzemesi takım çeliğine göre 1.5 kat fazla aşınmıştır. Takım çeliğinde abrasif aşınma gözlenirken, dolgu malzemesinde tutma-bırakma türü sürtünme ve delaminasyon ve yapışmalar gözlemlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452849

Share

COinS