•  
  •  
 

Article Title

Kanatlı-borulu ısı değiştiricilerde belirsizlik analizi

Abstract

Bu çalışmada, L ayaklı spiral kanatlı ve borulu ısı değiştirici hava tarafı performansı deneysel olarak incelenmiştir. Çalışma akışkanı olarak, hava tarafında çevre havası, boru tarafında ise su kullanılmıştır. Deneylerde hava debisi ve su giriş sıcaklığı değiştirilirken, su debisi sabit tutulmuştur. Her iki çalışma akışkanının kütle debisi, giriş ve çıkış sıcaklıkları, hava tarafına ait basınç düşümü, ısı geçişini hesaplamak için ölçülmüştür. Deneysel çalışmalar, hata ve belirsizlikler içerirler. Deneysel çalışmalardaki hata ve belirsizlikler, ölçüm cihazı, kalibrasyon verileri, ölçüm süreci, çalışanların becerileri, çevresel etkiler ve diğer faktörlerden kaynaklanır. Bu nedenle sonuçtaki belirsizlikleri hesaplamak için her ölçümde bu etkiler belirlenmelidir. Bu çalışmada, ısı transfer sistemlerindeki belirsizlik analizi açıklanmıştır

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452820

Share

COinS