•  
  •  
 

Article Title

GSM Tabanlı Çoklu Takip Sistem Uygulaması

Abstract

GPS tabanlı çoklu takip sisteminin hem donanımsal hem de yazılımsal olarak gerçeklenmesi, bu çalışmanın amacını teşkil etmektedir. Donanımsal olarak üç farklı donanım kullanılmıştır. Bunlar; GPS modülü, Arduino Uno geliştirme kartı ve GSM modülüdür. Yazılım aşamasında ise iki farklı platform kullanılmıştır. Mobil uygulama için Arduino Studio platformu ve geliştirme kartı için Arduino IDE kod platformu kullanılmıştır. Başarıyla gerçeklenmiş olan çalışmada, sistemin oldukça yüksek performansta çalıştığı ve takip edilmek istenen kişi sayısının da artırılabileceği görülmüştür. Literatürde bu konuda çok geniş çaplı çalışmaların olduğu görülmüştür. Bu çalışmalarda farklı amaçlar güdülmüş olsa da, düşünülen devre ve yazılım tasarımlarının aynı yapıda olduğu görülmüştür. Hızla gelişen teknolojinin elektronik ve otomasyon alanına yansıması ile geliştirme kartları tasarlanmıştır. Bu geliştirme kartları ile mikrodenetleyicili sistemler, kolay ve düşük maliyet ile tasarlanabilmektedir. Bu çalışma ile düşük maliyetli bir takip sisteminin oluşturulabileceği belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/453670

Share

COinS