•  
  •  
 

Article Title

Karasal taşıt ağları için geliştirilmiş ortam erişim kontrol protokolelleri üzerine bir inceleme

Abstract

Taşıt Ağları günümüzde şehir merkezi, otoyol gibi seyir halinde taşıtların bulunduğu ortamlarda taşıtlar arası veya taşıt – yol kenarı birimi arasındaki kablosuz yerel alan teknolojilerini içeren ağlar olarak nitelendirilmektedirler. Bu tip ağların taşıt trafiğinde kaza önleme, yol ve taşıma güvenliğini artırma, trafik verimliliğine katkıda bulunma gibi kayda değer faydalarından bahsetmek mümkündür. Bir taşıt ağının performans ve verimliliğindeki en önemli ve belirleyici unsur ağın organizasyonunda önemli bir yere sahip olan Ortam Erişim Kontrol (OEK) protokolleridir. Bu çalışmamızda Karasal Taşıt Ağlarında, veri bağı katmanında çalışarak ağın organizasyonunda görev alan çeşitli OEK protokolleri incelenmiş olup, söz konusu protokollerin iyi ve yetersiz yönleri ele alınarak etkili bir OEK protokolü tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda çıkarımlarda bulunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452648

Share

COinS