•  
  •  
 

Article Title

Değişim noktası kestirimi için CUSUM algoritmasının başarım değerlendirmesi

Abstract

Bu çalışmada, parametrik CUSUM (cumulative sum) algoritmasının değişim noktası kestirim başarımı analiz edilmiştir. Veriye ait dağılımın bilindiği durumda kullanılabilen bu parametrik yöntem, çalışma kapsamında Gauss rasgele sürecinin ortalamasındaki ani bir değişimin yerinin kestirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Yöntemde kullanılan log-olabilirlik oranına dayalı eşitlikler Gauss gürültü modeli için türetilmiş ve yöntemin temel çalışma ilkesi örneklerle anlatılmıştır. Sinyal parametrelerinin bilinmediği durumlarda kullanılan kısmi en iyi (suboptimal) çözümler ele alınarak, pratikte yöntemin başarımının en iyi (optimal) çözüme kıyasla ne ölçüde azalacağı incelenmiştir. Çalışma kapsamında ele alınan CUSUM algoritmasının türevleri için değişim noktası kestirim başarımları benzetimler yoluyla karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Kısmi en iyi yaklaşımlarda sinyal parametreleri için yapılan kestirimlerin ve bu parametreler hakkındaki önsel bilginin (a priori information) doğruluğunun, değişim noktası algılama problemi zorlaştıkça daha da önem kazandığı gösterilmiştir. Ayrıca, CUSUM algoritmasının özyinelemeli yapısı sayesinde hızlı hesaplama süresine sahip olduğu, farklı uzunluktaki sinyaller için gösterilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/452641

Share

COinS