•  
  •  
 

Article Title

Farklı yapı davranış katsayıları için zemin koşullarının yapı performansına etkisi

Abstract

Medeniyet tarihinin deprem geçmişine kıyasla yakın zamanda ortaya çıkan performansa dayalı tasarım ve yapıların deprem davranışları ile deprem performanslarının hesaplanması kavramları günümüzde inşaat mühendisliği açısından oldukça önemli bir araştırma konusu olagelmiştir. Bu çalışmada farklı zemin sınıfları ve farklı yapı davranış katsayılarının yapı performansına etkilerinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde 1 Mayıs 2003 Bingöl depreminde yıkılan Çeltiksuyu Yatılı Bölge İlköğretim Okulu örnek bina olarak seçilmiştir. Yapı performansı hesaplanırken statik adaptif pushover analiz metodu kullanılmıştır. Çalışmada farklı zemin sınıfları Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (2007)’e göre tarif edilmiş ve farklı yapı davranış katsayılarıyla birlikte spektral ivme değerleri alınarak analiz gerçekleştirilmiştir. Yapılan analizler neticesinde Z1-R4, Z2-R4, Z3-R4, Z4-R4 ve Z1-R8, Z2-R8, Z3-R8 ile Z4-R8 olmak üzere 8 ayrı sayısal hesap yapılmıştır. Bu hesaplar neticesinde zemin sınıflarının ve yapı davranış katsayılarının yapı performansına etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445659

Share

COinS