•  
  •  
 

Article Title

KBİ cüruflarının H2O2 ortamında H2SO4 ile liç kinetiğinin incelenmesi

Abstract

Bu çalışma, KBI (Samsun) Konverter - flaş cüruf karışımlarının hidrojen peroksitli ortamda sülfürik asitle liç işlemine tabi tutulması sonucu metallerin kazanımı ve liç kinetiğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. 0.25 M H2SO4 ve 2.00 M H2O2 içeren karışımlarla 30–50°C arasında değişen sıcaklıklarda süreye bağlı olarak yapılan deneylerle elde edilen sonuçlar, yüzey reaksiyonu kontrollü küçülen tanecik modeline ve difüzyon kontrollü küçülen çekirdek modeline uygulanmıştır. Sonuçlar difüzyon kontrollü modelle iyi bir uyum gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Arhhenius eşitliğine göre, bakır liçinin aktivasyon enerjisi 31.63 kJ/mol Cu olarak hesaplanmıştır. Artan peroksit konsantrasyonuyla liç hızının az bir miktar arttığı, liç reaksiyonunun perokside göre mertebesinin 0.5-3.0 M konsantrasyon aralığında yaklaşık 1 olduğu belirlenmiştir. Cüruf karışımından bakırın liç kinetiğinin sülfürik asit konsantrasyonuna bağlılığını ortaya koymak üzere yapılan deneyler, 0.25-1.50 M H2SO4 konsantrasyon aralığında incelenmiş ve reaksiyonun H2SO4 konsantrasyonuna bağlı olarak difüzyon kontrollü yürüdüğü belirlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/dumf/issue/33630/408860

Share

COinS