•  
  •  
 

Article Title

Toprak nemi tahmini için Radarsat-2 verisinden çoklu saçılma katsayılarının elde edilmesi

Abstract

Uzaktan algılama teknikleri ile tarımsal alanların kontrolü, GPS (Küresel Konumlama Sistemi) teknolojisiyle beraber kullanıldığında, standart toprak ölçümlerine nazaran daha az bir maliyet ve zamanla, daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu çalışmada, uzaktan algılama teknikleri ile toprak karakteristikleri (toprak nemi, dielektrik katsayısı gibi) arasında bir ilişkinin kurulabilmesi için Radarsat–2 verisinden çoklu saçılma katsayılarının çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma, Dicle havzasında yer alan Dicle Üniversitesi kampüsündeki tarımsal alanlar üzerinde gerçekleştirilmiş ve Radarsat–2 verisinden saçılma katsayılarının hesaplanması işlemi, birkaç aşamadan oluşmuştur. İlk aşamada, uydunun bölgeden geçiş dönemi dikkate alınarak yoğun vejetasyonlu tarımsal arazilerden 8 Nisan 2015 tarihinde bir Radarsat–2 verisi elde edilmiş ve bu araziler üzerinde eş zamanlı olarak yersel ölçümler yapılmıştır. İkinci aşamada, Radarsat–2 verilerinin bozukluklardan arındırılması için çeşitli ön işlemler uygulanmış ve arazilerin gerçek bir harita koordinat sistemi üzerine oturtulması için de arazi düzeltme işlemi sağlanmıştır. Daha sonra her bir yersel toprak nem ölçümünün alındığı noktaların GPS koordinatları bu veriye aktarılmıştır. Son aşamada ise yoğun bitki örtüsünün hâkim olduğu çalışma alanlarına ait çoklu saçılma katsayılarını hesaplamak için önişlemi tamamlanmış 8 Nisan 2015 tarihli Radarsat–2 verisine standart sar geri saçılma tekniği uygulanmış ve her bir ölçüm noktasına karşılık gelen parsellerden dört adet sigma geri saçılma parametresi (σhh, σhv, σvh, σvv) hesaplanmıştır. Ardından, bu katsayılar bütün ölçüm noktaları için hesaplanarak bu döneme ait bir veri matrisi oluşturulmuştur

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445685

Share

COinS