•  
  •  
 

Article Title

Karlıova depremlerinde kırsal yapı hasarlarının değerlendirilmesi

Abstract

Türkiye’de son yıllarda Doğu Anadolu Fay (DAF) zonunda meydana gelen yoğun depremler araştırmacıların yoğun ilgisine sebep olmuştur. 2005 Karlıova depremlerinde tespit edilen Kırsal yapılardaki hasarların yoğunluğu yakın zamanda meydana gelen depremlerindekiler gibi deprem büyüklükleri ile orantılı olmaması dikkat çekicidir. Geleneksel yığma sisteminin düşey taşıyıcı elemanlarının deprem yükleri olarak yanal yükler altındaki dirençleri, betonarme veya çelik yapıların düşey taşıyıcı elemanlarının deprem yükleri altındaki dirençlerine göre çok daha zayıf olmaktadır. Bu çalışmada, Karlıova depremlerinin genel özellikleri ile büyüklülerine göre beklenmedik ve bu bölgede büyük bir bölümü yığma duvarlı olan kırsal yapılar hakkında fikir verici yapısal hasar durumu ele alınmıştır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445677

Share

COinS