•  
  •  
 

Article Title

G-SURF ve AKAZE tabanlı yeni bir kopyala-yapıştır sahteciliği tespit yöntemi

Abstract

Görüntü sahteciliği yöntemlerinden sıklıkla karşılaşanı olan Kopyala-Yapıştır Sahteciliği, görüntü içerisindeki bir bölgenin başka bir bölgenin üzerine kopyalanması ile gerçekleştirilir. Bir nesnenin kapatılması yada var olan bir nesnenin tekrarlanması bu tür sahteciliğin amaçları arasında yer almaktadır. Kopyala yapıştır sahteciliğini tespit etmeye çalışan yöntemler ikiye ayrılmaktadır: Blok tabanlı ve Anahtar noktası tabanlı yöntemler. Son yıllarda ise Anahtar noktası tabanlı yöntemler daha hızlı bir şekilde sahte bölgeyi tespit edebildikleri için araştırmacılar arasında popülerlik kazanmıştır. Fakat anahtar noktası tabanlı yöntemlerin en önemli problemlerinden biri kullandıkları ölçek uzayının lineer olması ve ölçek uzayı görüntülerini oluştururken görüntünün her bölgesine eşit bulanıklaştırma uygulamasıdır. Çalışmada doğrusal olmayan ölçek uzayını ölçek görüntülerini oluşturmada kullanan AKAZE (Accelerated KAZE) anahtar noktası çıkarma yöntemini, yine tanımlayıcı elde etme aşamasında görüntünün kenar bilgisini koruyan G-SURF (Gauge-Speeded-Up Robust Features) tanımlayıcı elde etme algoritması ile beraber kullanılmıştır. Aynı zamanda hatalı eşleşmeleri ortadan kaldırabilmek amacı ile RANSAC (Random Sample Consensus) algoritmasından faydalanılmıştır. Önerilen yöntemin sonuçlarını değerlendirebilmek ve kıyaslama yapabilmek amacı ile MICC-F220 veritabanı kullanılmıştır. Deneyler yöntemin Doğru Pozitif Oranı ve Yanlış Pozitif oranı açısından benzer yöntemlerle kıyaslayınca daha iyi sonuçlar ürettiğini göstermiştir. Sonuçlar aynı zamanda yöntemin çeşitli saldırılar karşısında daha yüksek Seçicilik değerleri elde ettiğini ortaya koymaktadır. Duyarlık değerleri ise özellikle JPEG sıkıştırma ve Gauss bulanıklaştırma saldırıları değerlendirildiğinde benzer çalışmalardan daha iyi sonuçlar üretmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445830

Share

COinS