•  
  •  
 

Article Title

B2 fazda intermetalik RuTi alaşımının elektronik, elastik ve fonon özelliklerinin incelenmesi

Abstract

Bu çalışmada, B2 (CsCl) fazında RuTi alaşımının yapısal, elastik, elektronik, termodinamik ve fonon özellikleri genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı içinde ilk-prensip hesaplamaları kullanarak incelenmiştir. RuTi alaşımının örgü sabiti, statik bulk modülü, bulk modülünün basınç türevi ve elastik sabitleri belirlenmiştir. B2 fazındaki RuTi alaşımının kırılganlık ve süneklik özellikleri Poisson sigma oranı kriteri ve Pugh kriteriyle değerlendirilmiştir. B2 yapısındaki RuTi alaşımının B/G değeri 1.977 'dir. Bu kriterlere göre RuTi alaşımının sünek bir malzeme olduğu söylenebilir. RuTi alaşımının elektronik yapısı ve fonon frekans eğrileri elde edildi. Bu sistemlerin Fermi seviyesinin durumu hesaplandı ve tartışıldı. RuTi alaşımının elektronik bant yapısı, toplam elektronik ve kısmi durum yoğunlukları hesaplandı ve eldeki mevcut verilerle karşılaştırılarak analiz edildi. Fermi enerjisi (EF) civarındaki durum yoğunluğuna, d-elektronlarının katkısı incelenerek ayrıntılı olarak tartışılmıştır. RuTi alaşımının kısmi durum yoğunluğu ve bant yapısı hesaplandı ve analiz edildi. Durum yoğunluğu ve bant yapısından, B2 fazında bu alaşımın metalik karakter gösterdiği belirlenmiştir. B2 fazındaki RuTi alaşımının sabit hacimde özgül ısı kapasitesi gibi bazı termodinamik özelliklerini hesaplamak ve tahmin etmek için fonon durum yoğunluğu ve quasi-harmonik yaklaşımlar kullanılmıştır. Bu çalışmada, Fonon dağılım eğrileri ve bunlara karşılık gelen toplam ve öngörülen yoğunlukları, yoğunluk fonksiyonel pertürbasyon teorisi çerçevesinde ilk kez hesaplanmıştır. Sabit hacimde RuTi alaşımı için özgül ısı kapasitesi (Cv) hesaplandı.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445848

Share

COinS