•  
  •  
 

Article Title

Sıcak ekstrüze edilmiş AA7075/SiCp kompozitlerin sertlik ve korozyon direncine T6 ve T73 ısıl işlemlerinin etkisi

Abstract

Bu çalışmada, toz metal kompaktların sıcak ekstrüzyonu ile üretilen SiC partikül takviyeli AA7075 Al matrisli kompozitlerin mikroyapı, sertlik ve korozyon dayanımına T6 ve T73 ısıl işlemlerinin etkisi incelendi. Bu amaçla; AA7075 alüminyum alaşım tozlarına ağırlıkça farklı oranlarda (% 5, 10, 15 ve 20) ortalama 32µm boyutlu SiC partikül ilave edilerek elde edilen toz karışımları, tek yönlü basınç (350 MPa) altında soğuk olarak preslendi. Preslenmiş kompaktlar 480 °C’de 1 saat bekletildikten sonra 12 mm çaplı çubuklar halinde ekstrüze edildi. Ekstruzyon işleminden sonra numunelere T6 ve T73 ısıl işlemleri uygulandı. Alaşım ve kompozit numunelerin yoğunluk, sertlik, mikroyapı, kimyasal kompozisyon ve faz yapıları uygulanan çeşitli test ve analizlerle belirlendi. Korozyon dayanımları 4, 8 ve 16 saat olmak üzere farklı sürelerde EXCO korozyon çözeltisine maruz bırakılan numunelerin ağırlık değişimleri ile belirlendi. Yapılan ölçümler, takviye elemanı miktarındaki artışa bağlı olarak sertlik değerlerinin de arttığını ve en yüksek sertlik değerlerine T6 ısıl işlemli numunelerde ulaşıldığını gösterdi. Yapılan korozyon testleri, matris yapıya ilave edilen SiC partiküllerinin ve uygulanan T73 ısıl işleminin kompozit numunelerin korozyon direncinde kayda değer bir artış meydana getirdiğini ve en yüksek korozyon direncinin %10 SiC partikül takviyeli kompozit numunelerde elde edildiğini gösterdi. T6 ısıl işlemi ile karşılaştırıldığında T73 ısıl işlemi, alaşım ve kompozit numunelerin korozyon direncinde artış meydana getirirken, sertlik değerlerinde %15-20 oranında azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445840

Share

COinS