•  
  •  
 

Article Title

Soğuk metal transfer kaynağı ile birleştirilmiş AA6061-galvanizli çelik sacların karakterizasyonu

Abstract

Bu çalışmada, AA6061 ve galvanizli çelik sacların birleştirilmesi, bindirme kaynağı şeklinde AlSi5 dolgu teli kullanılarak soğuk metal transfer kaynağı ile gerçekleştirilmiştir. Isı girişinin, çelik ve alüminyum arasındaki intermetalik bileşik tabakasının oluşumu ve bu tabakanın kaynaklı sacların mekanik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Bu kaynak yöntemi, Temel olarak düşük akım, düşük voltaj ve düşük ısı girdisi ile karakterize edilir ve kısa devre (daldırma transferi) modunda çalışmaktadır. Soğuk metal transferi kaynağı ile birleştirilmiş sacların mekanik özellikleri, çekme ve sertlik testleri ile intermetalik tabakanın ise nano indentasyon testi uygulanarak belirlenmiştir. Kaynaklı numunelerin çekme dayanımı incelendiğinde ısı girdisinin artmasıyla maksimum çekme dayanımı ve birim uzama değerleri artmıştır. Kaynak sırasında oluşan ısı girdisinin Al/Çelik arasında oluşan intermetaliklerin çeşidi ve tabaka kalınlığı üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. SEM-EDX analizleri sonucunda elde edilen miktarlara göre hesaplamalardan ve faz diyagramından A numunesinde FeAl ve Al3Fe, B numunesinde ise Al3Fe ve Al8Fe2Si intermetaliklerinin oluşumuna rastlanmıştır. A numunesinde oluşan intermetalik tabakanın sertlik ve elastisite modülü B numunesine göre daha yüksek elde edilmiştir. Sonuçta; soğuk metal transfer kaynağı diğer ark kaynak yöntemleri ile kıyaslandığında parçaların daha fazla ısınarak bağlantının mekanik özelliklerini kötü etkilemesi önlenebilecek ve böylece Al-Çelik saclarının uygun kaynak parametreleri kullanılarak ve intermetalik tabaka kalınlığı kontrollü oluşturularak soğuk metal transferi kaynağı ile başarılı bir şekilde birleştirilebilecektir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445843

Share

COinS