•  
  •  
 

Article Title

Düzenli depolama alanlarının taban sızdırmazlığında gerekli olan kil kalınlığının tespiti

Abstract

Dünya ülkelerinin nüfus artışı ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak katı atık oranı sürekli olarak değişmekte ve yükselmektedir. Sürekli üreten toplumların meydana getirdiği katı atıklar doğal çevreyi olumsuz yönde etkilemektedir. Oluşan katı atıklar mutlaka muhafaza edilmeli ve çevreye yönelik oluşturduğu tehditler asgariye indirilmelidir. Günümüzde bu kirlenme sorununa çözüm olarak “düzenli atık depolama yöntemi” bütün gelişmiş ülkelerde bir zorunluluk haline gelmiştir. Düzenli atık depolama yöntemi ile atıkların çevreye zarar vermesi engellenmekte ve insanların yaşam alanlarına olan negatif etkiler bertaraf edilmektedir. Bu çalışmada düzenli depolama alanlarının inşaasında kullanılan kil kalınlığı tespit edilmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445669

Share

COinS