•  
  •  
 

Article Title

Farklı oranlarda Cr partikül takviyesinin Cu matrislikompozitlerin mekanik özelliklerine ve mikroyapısna etkisi

Abstract

Bu çalışmada toz metalürjisi (T/M) yöntemi kullanılarak farklı oranlarda Cr partikülleri, Cu matrisi içerisinde kullanılarak Cu matrislikompozit malzeme üretilmiştir. Saf Cu tozu içerisine Cr partikülleri ağırlıkça %5, %10 ve %15 olmak üzere farklı oranlarda katılmıştır. Hazırlanan karşımlar 400 MPa basınç altında şekillendirilmiştir. Şekillendirilen parçalar 900 °C’de 30 dakika boyunca sinterlenmiştir. Sinterleme işleminin başarısı yoğunluğun ve SEM görüntülerinin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Üretilen kompozit malzemelerin mikroyapı ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Mikroskop incelemeleri taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak yapılmıştır. Mekanik özelliklerin belirlenmesinde ise sertlik ölçüm metodu kullanılmıştır. Yapılan SEM incelenmesinde, eş eksenli tanelerden oluşan Cu matrisi içerisinde Cr fazının dengeli dağıldığı gözlenmiştir. Ayrıca artan Cr oranına bağlı olarak sertliğin artığı da gözlenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445836

Share

COinS