•  
  •  
 

Article Title

Hızlı sismik performans değerlendirme yöntemi

Abstract

Yaşamış olduğumuz depremler Türkiye’de var olan yapıların birçoğunun maalesef deprem yönünden pek de güvenli olmadığını bizlere göstermiştir. Türkiye’nin fay hatları üzerinde olduğunu düşünecek olursak her an büyük bir depremle karşılaşma olasılığımız her zaman vardır. İşte bu gibi tehlikeler ve ülkemizde kentsel dönüşüm sürecinin başlamasıyla birlikte var olan yapılarımızın deprem sırasında göstereceği performansın bilinmesi gerekmektedir. Fakat var olan yapı stokunun mevcut olan 2007 deprem yönetmeliği ve Riskli Yapıların Tespit Edilmesi yönetmelikleriyle incelenmesi için gerekli olan süre, insan kaynağı, maddi külfet gibi etkenler düşünüldüğünde bunun fazla mümkün olmadığı görülmektedir. Bu gibi sorunların üstesinden gelebilmek için Hızlı Sismik Performans Değerlendirme (PERA) yöntemi geliştirilmiştir. Yapılan bu çalışmada da amaç en kısa zamanda gerçeğe en yakın deprem performansının belirlenmesi olduğundan PERA yönteminde kullanılan Muto yönteminden daha basit bir yöntem olan Smith yöntemi kullanılarak bir hızlandırma yapılmış ve yapılan bu hızlandırmanın sonuçları nasıl etkileyeceği incelenmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445666

Share

COinS