•  
  •  
 

Article Title

GR2-GR5 Titanyum alaşımlarının Alüminyum aratabaka kullanılarak difüzyon kaynak yöntemi ile birleştirilmesi

Abstract

GR2 ve GR5 (Ti6Al4V) titanyum alaşımları üstün mühendislik özellikleri nedeniyle özellikle biyomedikal (ortopedi, cerrahi malzemeler ve implantlar), uçak gövde iskeletlerinde, uzay ve metal-malzeme endüstrisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Titanyum malzemelerin yüksek süperplastik deformasyon özelliği, çeliğe göre korozyona daha dayanıklı olması, düşük yoğunluğu, yüksek korozyon direnci istenen yerlerde manyetik olmayan bu alaşımların mükemmel yapısı malzeme teknolojisinin gelişmesiyle önemini daha da artırmıştır. Bu çalışmada GR2 ve GR5 (Ti6Al4V) çubuk malzemeler alüminyum ara tabaka kullanılarak difüzyon yöntemiyle kaynaklanmış ve kaynak sıcaklığının bağlantı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Malzeme çiftleri 5 MPa basınçla silisyum çubuklu fırında argon gaz ortamında 55 dk’lık sabit kaynak süresi ve 850–900 ve 950 °C’lik sıcaklıklarda birleştirilmişlerdir. Birleştirilen numunelerin SEM-EDS analizleri yapılmış difüzyondan etkilenen bölgedeki aratabakanın optik mikroskopla metalografik yapısı incelenmiş ve XRD analizi yapılarak olası fazlar belirlenmeye çalışılmıştır. Bağlantı bölgesinin bindirme-kayma mukavemet ve mikro sertlik değerleri incelenmiş en yüksek mekanik özellikler T3 numunesinde elde edilmiştir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445838

Share

COinS