•  
  •  
 

Article Title

Şerit ankraj plakalarının çekme kapasitesi davranışının farklı koşullar altında sayısal analizi

Abstract

Bu çalışmada, kumlu zeminlere gömülü şerit ankraj plakalarının çekme kapasitesi davranışı sayısal olarak analiz edilmiştir. Bu amaçla, prototip bir model oluşturulmuş ve farklı koşullar için sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm yapan PLAXIS bilgisayar programı kullanılmıştır. Analizlerde, ankraj genişliği, gömülme derinliği ve kumun sıkılık derecesi parametrelerinin, şerit ankraj plakalarının çekme kapasitesi davranışına etkileri incelenmiştir. Tüm analizler iki farklı malzeme modeli (Mohr-Coulomb ve Hardening Soil) kullanılarak gerçekleştirilmiş ve elde edilen çekme kapasitesi değerleri, teorik sonuçlarla karşılaştırılmıştır. Analizler sonunda elde edilen sonuçlara göre, kuma gömülü şerit ankraj plakalarının çekme kapasitesi, plaka genişliği, ankraj gömülme derinliği ve kumun sıkılığının artmasına bağlı olarak artış göstermektedir. Hardening Soil malzeme modeli kullanılarak gerçekleştirilen analizlerden elde edilen çekme kapasitesi değerleri, Mohr-Coulomb malzeme modeli ile elde edilen değerlerden daha büyüktür. Ayrıca, sayısal analizlerden elde edilen çekme kapasitesi değerleri ile teorik çözümden elde edilen değerler arasında genel bir uyum söz konusudur. Ancak, teorik çözüm ile elde edilemeyen deplasman ve gerilme davranışının sonlu elemanlar yöntemiyle gözlenebilmesi konunun daha rahat anlaşılmasına olanak sağlamaktadır.

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/445661

Share

COinS